ຂ່າວລາຍວັນ

ຝົນຕົກຫຼາຍມີຶ້ ນໍ້າຊ່ອງຂີຶ້ນປະຊາຊົນພາກັນລົງຫາປາ

ວັນອາທິດ ທີ່ 13/06/2021 ຝົນຕົກຫຼາຍ ນໍ້າຂຶ້ນ ປາຂຶ້ນ ປະຊາຊົນເຂດ ຜາຕັ້ງ ເມືອງວັງວຽງ ອອກມາຫາປາ ຢ່າງເປັນຂະບວນ.

ຂໍໃຫ້ໄດ້ປາ ຫຼາຍໆເດີ້.

ພາບໂດຍ: ເຂີຍຜາຕັ້ງ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button