ຂ່າວລາຍວັນ

ຊ່ວຍເເຊໄປໃຫ້ຮອດບໍລິສັດເເນ່.. ລົດສະຫັວນຊື່ວັນທອງ ແມ່ຍິງຄົນຂີ່ລົດມາແຕ່ຄິວລົດທ່າແຂກ-ວຽງຈັນລົງຍ່ຽວລະລົດເມໄປປະເລີຍ.!​

ສະບາຍດີຂໍ ປ ະຈ ານເເນ່ເດີ🚎
ມື້ນີ້ເວລາປະມານ 13:00 ວັນທີ 11/08/2021ຂ້ອຍໄດ້ຂີ່ລົດມາແຕ່ຄິວລົດທ່າແຂກ-ວຽງຈັນໄດ້ຂື້ນລົດເມທະບຽນລົດ ບຈ 4888 ໄດ້ລົງຈອດເອົາເຄື່ອງແລ້ວແລ້ວຂ້ອຍແລະຄົນອີກ 3-4 ຄົນໄດ້ລົງເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າແຖວສິຮອດປາກກະດິງກ່ອນນສິລົງຂ້ອຍໄດ້ຄອບຄົນຂັບລົດແລ້ວວ່າຂໍລົງເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າເດີມີ 3-4ຄົນລົງ ທາງນີ້ກໍ່ຂີ່ລົດໄປເລີຍ

ໄດ້ຖີ້.ມຂ້ອຍແລະເດັກນ້ອຍໄວ້ ທາງຂ້ອຍກໍ່ຕົກໃຈລະພໍດີມີລົດຈັກຂີ່ມາຂ້ອຍໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼຶອໃຫ້ພາຂີ່ລົດນໍາລົດເມເມື່ອນໍາທັນແລ້ວກໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຄົນຂັບລົດກັບໄປຮັບເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງແດ່ລາວນັ່ງໄຫ້ຢູ້

ທາງຄົນຂັບລົດກໍ່ໄດ້ດ່າຂ້ອຍແລ້ວວ່າຂ້ອຍຈອດເອົາເຄື່ອງບໍ່ໄດ້ຈອດໃຫ້ພວກເຈົ້າລົງຍ່ຽວໃດແລ້ວກໍ່ບໍ່ໄດ້ກັບໄປຮັບເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວເລີຍ

ທີ່ນ່າອິໂຕນໄປກ່ອນນັ້ນແມ່ນລາວໄດ້ເດີນທາງຜູ້ດຽວລະຕອນລົງເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າໄດ້ປະໂທສັບແລະກະເປົາເງີນໄວ້ເທີງລົດເມຈົນໝົດ ຊ່ວຍພິຈາລະນາຊ່ວຍແດ່ເດີ ບໍ່ຮູ້ຕອນນີ້ລາວສິເປັນແນວໃດກໍ່ບໍ່ຮູ້

ລົດສະຫັວນຊື່ວັນທອງ
ຊ່ວຍເເຊໄປໃຫ້ຮອດບໍລິສັດເເນ່
ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍໃຕ້ – ສາຍຕ່າງປະເທດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button